Archive | September 2021

สำรวจตัวเองก่อนว่าซื้อบ้านมือสองเพื่ออะไร? และข้อดี-ข้อเสีย

การซื้อขายบ้านมือสอง คือการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งในการทำสัญญาต่อกัน อาจจะเน้นเรื่องราคาบ้านมือสองเป็นหลักเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างค่าส่วนกลาง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องตกลงกัน หรือใครที่ต้องการบ้านมือสองที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ ทรัพย์สินที่รอการขาย หรือบ้านมือสองของธนาคาร ก็เป็นอีกตัวเลือกน่าสนใจไม่น้อย

ถ้าเป็นบ้านใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างไม่มีใครอยู่มาก่อน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนดูประวัติของบ้านว่าใครอยู่มาบ้าง เพราะมีความปลอดภัย มีความไว้ใจได้ขนาดไหน ต่างจากบ้านมือสองที่อาจมีคนอยู่มาแล้ว จึงทำให้ควรเช็คประวัติของบ้านมือสองก่อนเข้าอยู่ว่าใครเคยอยู่มาบ้าง เพื่อนำมาตัดสินใจ และสร้างความสบายใจในการซื้อบ้านมือสอง

บ้านมือสอง คือบ้านที่มีคนเคยอยู่อาศัยมาแล้ว บ้านจึงทรุดโทรมลงไปตามการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้านเดิม ยิ่งหากเจ้าของบ้านเดิมไม่ได้ดูแลรักษาบ้านก็อาจจะยิ่งทรุดโทรมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมื่อซื้อบ้านมือสองมาแล้ว เจ้าของบ้านใหม่จะต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรีโนเวทบ้านหลังนั้นให้มีสภาพพร้อมอยู่ ก่อนเข้าอยู่จริง

การซื้อบ้านมือสอง เป็นบ้านในโครงการเก่าที่อาจจะมีอายุหลายปีแล้ว ทำให้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการก็มีอายุมากไปพร้อมกับตัวบ้านเช่นกัน อีกทั้งในบางโครงการที่ขายบ้านมือสองอยู่นั้นอาจไม่มีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องสำรวจตัวเองก่อน ว่าซื้อเพื่ออะไร แล้วข้อดีและข้อเสียเหล่านี้กระทบหรือได้ประโยชน์กับเรามากน้อยขนาดไหน